Presidencia do Congreso

Mª Rosa Álvarez Prada, G-1173. Decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Comité de Honra

Sr. Don Alfonso Rueda Valenzuela. Presidente da Xunta de Galicia.

Sr. Don Diego Calvo Pouso. Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia.

Sr. Don Santiago Villanueva Álvarez. Director Xeral de Emerxencias e Interior. Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia.

Sra. Dona Elena Rivo López. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

Sr. Don Francisco Santolaya Ochando. Presidente do Consejo General de la Psicología.

Sr. Don Antonio López Díaz. Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.

Sra. Dona Goretti Sanmartín Rey. Alcaldesa do Concello de Santiago de Compostela.

Comité Organizador

Mª Rosa Álvarez Prada, G-1173. Presidenta do Congreso.

Ana Mª Núñez Rubines, G-3022. Presidenta do Comité Organizador.

Mª del Carmen González Hermo, G-3100.
Concepción López Martín, G-2981.
Mª Julita Touriño Araújo, G-1981.
Olegaria Mosqueda Bueno, G-1024.
Ermitas Acevedo Rego, G-3059.
Miguel A. Chouza Ponte, G-0066.

 

 

Comité Científico

Miguel Anxo García Álvarez, G-0414. Presidente do Comité Científico.
Mónica Alzate García, G-5902. Secretaria do Comité Científico.

Vogais
Francisco Javier Torres Ailhaud, B00600.
Socorro Rodríguez Holguín, G-3776.
Mª Paz García Vera, M-08759.
Eligio Antonio Domarco Álvarez, G-1110.
José Luis Domínguez Rey, G-0136.
María José Sampedro Vizcaya, G-6525.
Concepción Fernández Fernández, G-3497.
José Navarro Góngora, M-05223.
Regla Carmen Dávila Caballero.