Programa

ENTREGA MATERIAL

Xoves, 2 de maio de 15:00 a 16:00 horas.

OBRADOIROS
XOVES
2 de Maio


HORA

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

Facultade de Psicoloxía da USC

18:00 – 20:00

OBRADOIRO 1

AFORO COMPLETO

Intervención psicolóxica en crises e emerxencias
Juan Manuel Fernández Millán

 

OBRADOIRO 2

Ser e estar como unha base segura nas emerxencias
Ana Isabel Martínez Arranz

OBRADOIRO 3

Unha ollada á intervención en crise con minorías étnicas e poboación refuxiada
Hafdallah Menni El Ouali

OBRADOIRO 4

AFORO COMPLETO

O silencio nas intervencións. Grupo de Atención a Intervenientes
Lorena Nieto Iglesias

SIMPOSIOS E CONFERENCIAS
XOVES
2 de Maio


HORA

SALÓN DE ACTOS

Facultade de Psicoloxía da USC

 

16:00 – 17:00

CONFERENCIA 1
Terapia EMDR e intervención en crises
Anabel González Vázquez

17:00 – 18:00
VENRES,
3 de Maio


HORA

SALÓN NOBRE – PAZO DE FONSECA (Reitorado USC)

09:30 – 10:30

CONFERENCIA INAUGURAL
Sobre o valioso e os riscos, máis alá do evidente, na intervención psicolóxica
profesional en catástrofes e emerxencias.
Miguel Anxo García Álvarez

10:30 – 11:00

ACTO INAUGURAL

12:00 – 13:00

CONFERENCIA 2
Do individuo á comunidade e da comunidade ao individuo: intervencións psicolóxicas de emerxencia multinivel.
Reparación das feridas da alma individuais e colectivas.
Giada Maslovaric

13:00 – 14:00

CONFERENCIA 3
A situación da Psicoloxía de Emerxencias en España: Sostendo o futuro
con desafíos e retos.
Francisco Javier Torres Ailhaud


HORA

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

 

Facultade de Psicoloxía da USC

 

16:00 – 17:00

SIMPOSIO 1
ATENCIÓN PSICOLÓXICA DURANTE A COVID

Conectados na distancia: Explorando os dispositivos de atención psicolóxica telefónica en tempos de confinamento
Lourdes Fernández Márquez

Proposta de Protocolo de Recollida de Datos para Crises e Emerxencias. Aprendizaxes dos Dispositivos de Atención Psicolóxica Telefónica na Crise de COVID-19
María Carpallo González

Principais retos desde as Administracións Públicas para afrontar a saúde mental na era PosCOVID-19
María Tajes Alonso

SIMPOSIO 2
ACCIDENTES DE TRÁFICO

Intervención psicolóxica avanzada en accidentes de tráfico. Modelo de traballo no GIPCE
Diego Antelo Guerra

“Por qué?”
É a voz das vítimas.
Jeanne Picard Mahaut

Psicoloxía do Tráfico: antes e despois de despois
Eva Muíño Gómez

 

SIMPOSIO 3
AUTOCOIDADO DE INTERVINIENTES

Intervención psicolóxica con equipos de primeira resposta. As vítimas ocultas da emerxencia.
Lola Collado Tarazón

Entre o caos e a calma:
Profesionais da Psicoloxía de Emerxencias e o
autocoidado como prioridade.
Natalia Lorenzo Ruíz

Os heroes tamén necesitan atención psicolóxica.
Marcos Araújo Pereira

SIMPOSIO 4
EMERXENCIAS INTERNACIONAIS

Vis a Vis. Sostendo as súas emocións, sostendo as nosas emocións.
Aurora Rozadilla Arias
Psicoloxía de emerxencias en Europa na actualidade: debate e presentación dos dous modelos de intervención
Anna Romeu Mateu
Cooperación Internacional: MHPSS en contextos de Emerxencias, Crises e Catástrofes. Diferentes
escenarios de Intervención

Jose Mª Freire Duro

17:00 – 18:00

18:00 – 20:00

SIMPOSIO 5
SUICIDIO EN MENORES

Autolesión e suicidio adolescente na era dixital: Retos e desafíos de futuro.
Luis Fernando López Martínez

Prevención da violencia
autoinfrinxida na infancia e adolescencia.
O papel dos centros educativos.
José Antonio Luengo Latorre

Prevención do risco suicida na adolescencia en Galicia
Alejandro Alberto García Caballero

SIMPOSIO 6
GRANDES EMERXENCIAS

A intervención GIPCE no naufraxio do Villa de Pitanxo
Olegaria Mosqueda Bueno

Pendente confirmar título
Cristina García González

A preparación psicolóxica de rescatadores militares: Terremoto de Turquía 2023
Mª del Pilar Bardera Mora

SIMPOSIO 7
TERRORISMO E CONFLITOS BÉLICOS

Emocións baixo o chaleco
antibalas: Coordinación en
psicoloxía de emerxencias nunha guerra.

Melinda Endrefy

Intervención psicolóxica
en incidentes de múltiples
vítimas intencionado
Andrés Cuartero Barbanoj

Intervención psicosocial, de emerxencias e sen fronteiras na axuda humanitaria en conflictos armados

Guillermo Fouce

SIMPOSIO 8
DESAPARECIDOS

A desaparición… un dó conxelado
Joaquín Amills Bonet

Avaliación da sintomatoloxía postraumática en familiares de persoas desaparecidas
Aída de Vicente Colomina

Desaparecidos tras a violencia política. Leccións aprendidas con colectivos represaliados.

Luis García Villameriel 

A Policía Nacional en desapariciones e incidentes críticos

Carlos Temprano

SABADO
4 de Maio


HORA 

 

 

10:00 – 11:00

COMUNICACIÓNS LIBRES

HORA

SALÓN DE ACTOS DA FACULTADE DE PSICOLOXÍA DA USC

11:00 – 12:00

CONFERENCIA 4
Atención ao continuo suicida desde emerxencias
Teresa Pacheco Tabuenca

12:00 – 12:30

DESCANSO

SALA 1

SALA 2

SALA 3

Facultade de Psicoloxía da USC

 

12:30 – 14:00

SIMPOSIO 9
ASPECTOS LEGAIS

Excepcións legais na intervención psicolóxica en situacións de crise e emerxencia.
Cecilia Barros Díaz

Presentación Guía de boas prácticas na Psicoloxía de Emerxencias.

Sonia Fontecha Heras

Responsabilidade, ética, deontoloxía e boa praxis na intervención psicolóxica en emerxencias.

Jesús Linares Martín

SIMPOSIO 10
VIOLENCIA DE XÉNERO

Presentación do Protocolo GIPCE en situación de violencia de xénero.
Mª Luz Losada Somoza

Funcionamento dun dispositivo de intervención psicolóxica na urxencia por violencia de xénero.
Fátima López Rodríguez
Rubén Villar Trenco

Atención psicolóxica a menores vítimas de violencia de xénero antes, durante e despois do incidente crítico (consecuencias emocionais)

Julita Touriño Araújo

SIMPOSIO 11
MENORES E POBOACIÓN VULNERABLE

Intervención en emerxencias con persoas con diversidade intelectual
Mª Carmen González Hermo

Como conectar co menor nunha intervención de emerxencia
Mercedes Jiménez-Carlés González-Barba

Comunicación con persoas maiores vulnerables en situacións de crises e emerxencias

Pedro Santamaría Gargamala


HORA

SALÓN DE ACTOS DE PSICOLOXÍA DA USC

16:00 – 17:00

CONFERENCIA 5
Atrapadas. Da negación á emerxencia
Dolores Mosquera Barral

17:00 – 18:00

CONFERENCIA 6
Intervención en crises: Teoría do apego e neurociencias
José Navarro Góngora

18:00 – 18:30

DESCANSO

18:30 – 19:30

CONFERENCIA 7
A Psicoloxía de Emerxencias nos vindeiros anos: retos e oportunidades
Mª Paz García Vera

19:30

ENTREGA DE PREMIOS E
CLAUSURA DO CONGRESO

XOVES
2 de Maio


09:30 – 13:00 Visita ás instalacións da AXEGA (Axencia Galega de Emerxencias)
14:00 Recepción institucional no Pazo de Raxoi, pola alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín
20:30  Visita guiada privada por Santiago de Compostela
21:30 “Cañas da Psicoloxía de Emerxencia”, encontro de convivencia entre congresistas no Pub Riquela.
VENRES
3 de Maio


21:30. Cea Oficial do Congreso. Hostal dos Reis Católicos. (Confirmar asistencia en congresopsicoloxiaemerxencias@copgalicia.gal, prezo 62€).

Presentación de traballos

Os traballos poderán presentarse en calquera dos idiomas oficiais do Congreso (galego e castelán). Poderanse enviar propostas para presentación de comunicación oral, audiovisual e póster a través do correo electrónico: congresopsicoloxiaemerxencias@copgalicia.gal ata o 15 de marzo de 2024. Deberase indicar se se desexa optar a premio.

Entregarase un certificado de presentación de comunicación oral, audiovisual ou escrita (póster) só aos traballos expostos, con tantas copias como autores e autoras figuren nelas (ata un máximo de tres autores ou autoras).

Aínda que se tentará atender as solicitudes das persoas participantes, o Comité Científico poderá propoñer aos autores e autoras un cambio de modalidade na presentación das comunicacións por motivos de organización do Congreso.

 

Temática

Aceptaranse traballos centrados nalgún aspecto relacionado coa Psicoloxía de Emerxencias aplicada en calquera contexto e que aborden aspectos de interese a xuízo do Comité Científico do Congreso. Poderanse tratar investigacións orixinais, estudos de casos, deseño ou validación de instrumentos de avaliación, proxectos de intervención psicolóxica, exposición de modelos teóricos ou traballos de revisión.

 

Modalidades

Comunicación oral: O tempo permitido para unha comunicación oral será entre 10-15 minutos (dependendo do número de comunicacións que integren en cada sesión). Os resumos individuais aceptados para a súa presentación oral poderán ser agrupados polo Comité Científico en simposios conformando grupos temáticos. A presentación da comunicación levarase a cabo por un só autor ou autora.

Comunicación escrita (Póster): Os pósteres permanecerán expostos en formato físico no espazo designado e durante o tempo que determine a organización do Congreso. É necesario que algún dos autores ou autoras permanezan dispoñibles en diferentes momentos para explicar o seu traballo ás persoas interesadas. O póster terá unha dimensión máxima de 90 x 120 cm (formato vertical). Os autores e autoras poderán achegar durante o Congreso copias impresas en formato A4 para a súa distribución.

Comunicación audiovisual: O tempo de duración da comunicación audiovisual será entre 3 e 5 minutos e serán expostas de forma continuada nunha das salas do Congreso.

Os autores e autoras asumirán a responsabilidade sobre a correcta gravación e envío dos vídeos de presentación das súas comunicacións. Na gravación deberá aparecer en pantalla un só autor ou autora e primar os textos breves e o material gráfico que ilustre os procesos e resultados do traballo realizado polas persoas autoras.

Os vídeos de presentación das comunicacións deberán realizarse a pantalla completa e orientación horizontal, situando na esquina superior dereita a xanela na que se mostre ao autor ou autora. O formato deberá ser mp4 e calidade 1920 x 1080 (HD).

Unha vez realizada a gravación e obtido o arquivo de vídeo cos parámetros indicados, este deberá ser subido a unha plataforma ou repositorio na nube configurando os seus permisos para permitir a súa visualización por outros usuarios e usuarias. Unha vez resoltos estes pasos, obterase a URL que deberá ser incluída no formulario de entrega, dispoñible na web do Congreso.

 

Normas de presentación

Os resumos tanto para comunicacións orais, audiovisuais, e escritas (pósteres), remitiranse a través do correo electrónico: congresopsicoloxiaemerxencias@copgalicia.gal. Deberan ter unha extensión de entre 250 e 300 palabras, debendo facer constar ata un máximo de cinco palabras-chave.

Deberán incluír información relativa á introdución, obxectivos, método, resultados e discusión/conclusións. Non se poderán inserir táboas nin figuras no resumo. Para presentar un traballo é requisito imprescindible que cando menos un ou unha das persoas autoras estea inscrita no Congreso.

Se un traballo non é aceptado, poderase solicitar a devolución do 100% das taxas de inscrición.

Ningún autor ou autora poderá figurar en máis de 3 traballos nin ser máis de tres persoas autoras por traballo.

Premios

Poderase optar a premio na modalidade de presentación en formato de comunicación oral, audiovisual e escrita (póster). O Comité Científico do Congreso seleccionará os mellores traballos de cada modalidade en función da súa calidade, orixinalidade e riqueza expositiva e dará a coñecer os traballos gañadores no transcurso do Congreso. Establécese un premio de 250 euros para cada modalidade e a organización do Congreso estenderá un diploma acreditativo. Os premios poderán declararse desertos.